ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
1
ผู้ใหญ่ 7,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6,000
เด็ก 4,600
ผู้สูงอายุ 6,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 2 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
2
ผู้ใหญ 12,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,400
เด็ก 8,400
ผู้สูงอาย 11,900
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 3 วัน. + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
3
ผู้ใหญ 16,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 14,600
เด็ก 11,300
ผู้สูงอาย 15,600
ยกเว้นวันที่ 29-31 มี.ค. 19-21 ก.ค. 20-22 ก.ย. และ 29-31 ธ.ค.
บัครเข้าชมชม (ผ่านประตู)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้
1
ผู้ใหญ 4,500
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,500
เด็ก 2,200
ผู้สูงอาย 4,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
ประเภท เวลา ราคา(เยน)
พาสปอร์ตแห่งแสง หลัง 5 โมงเย็น
บัตรผ่านประตูหลัง 17.00 น. + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท+บัตรเข้าชมพาเลซเฮาส์เทนบอช
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 5,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4,200
เด็ก 3,300
ผู้สูงอาย 4,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
บัตรเข้าชมแสงยามค่ำคืน
บัตรผ่านประตูหลัง 17.00 น. + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 4,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,100
เด็ก 2,100
ผู้สูงอาย 4,000
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 1.5 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 1.5 วัน (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)
2
ผู้ใหญ 9,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 8,100
เด็ก 6,600
ผู้สูงอาย 8,600
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 2 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 2 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 11,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,000
เด็ก 8,100
ผู้สูงอาย 10,400
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 3 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 3 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 3 วัน
3
ผู้ใหญ 14,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 13,300
เด็ก 11,000
ผู้สูงอาย 13,500
ยกเว้นวันที่ 29-31 มี.ค. 19-21 ก.ค. 20-22 ก.ย. และ 29-31 ธ.ค.
하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라