ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
1
ผู้ใหญ่ 7,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6,000
เด็ก 4,600
ผู้สูงอายุ 6,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
บัครเข้าชมชม (ผ่านประตู)
บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้
1
ผู้ใหญ 4,500
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,500
เด็ก 2,200
ผู้สูงอาย 4,500
ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 2 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
2
ผู้ใหญ 12,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,400
เด็ก 8,400
ผู้สูงอาย 11,900
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 3 วัน. + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
3
ผู้ใหญ 16,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 14,600
เด็ก 11,300
ผู้สูงอาย 15,600
ยกเว้นวันที่ 29-31 มี.ค. 19-21 ก.ค. 20-22 ก.ย. และ 29-31 ธ.ค.
ประเภท เวลา ราคา(เยน)
พาสปอร์ตมูนไลต์ 4
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท + บัตรผ่านประตูพาเลซเฮาส์เทนบอช
ตั้งแต่บ่าย 4 โมงเป็นต้นไป
ผู้ใหญ่ 5,400
เยาวชน 4,600
เด็ก 3,700
ผู้สูงอายุ 4,900
ยกเว้นวันที่ 22 ก.ย. 11 มี.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตหลัง 5 โมงเย็น
เพื่อตอบแทนการสนับสนุนอย่างอบอุ่น ขอเสนอราคาบัตรที่ดีกว่าเดิม
บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท + บัตรผ่านประตูพาเลซเฮาส์เทนบอช
ตั้งแต่ 5 โมงเป็นต้นไป
ผู้ใหญ่ 4,900
เยาวชน 4,100
เด็ก 3,200
ผู้สูงอายุ 4,400
ยกเว้นวันที่ 22 ก.ย. 11 มี.ค. และ 31 ธ.ค.
บัตรเข้าชมคืนแห่งแสง
บัตรผ่านประตูอย่างเดียว
ตั้งแต่ 5 โมงเป็นต้นไป
ผู้ใหญ่ 4,100
เยาวชน 3,100
เด็ก 2,100
ผู้สูงอายุ 4,000
ยกเว้นวันที่ 22 ก.ย. 11 มี.ค. และ 31 ธ.ค.
ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 1.5 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 1.5 วัน (ตั้งแต่ 15.00 น.ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)
2
ผู้ใหญ 9,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 8,100
เด็ก 6,600
ผู้สูงอาย 8,600
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 2 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 2 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 11,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,000
เด็ก 8,100
ผู้สูงอาย 10,400
ยกเว้นวันที่ 30 มี.ค. 31 มี.ค. 20 ก.ค. 21 ก.ค. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 30 ธ.ค. และ 31 ธ.ค.
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 3 วัน
บัตรผ่านประตูติดต่อกัน 3 วัน + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภทภายใน 3 วัน
3
ผู้ใหญ 14,100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 13,300
เด็ก 11,000
ผู้สูงอาย 13,500
ยกเว้นวันที่ 29-31 มี.ค. 19-21 ก.ค. 20-22 ก.ย. และ 29-31 ธ.ค.
하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라