แท๊กซี่รถคาร์ท
 1042
สถานที่
ยินดีพาท่านไปทุกแห่งในสวนสนุก
แท๊กซี่รถคาร์ท CART TAXI (มีค่าใช้จ่าย)

รถแท๊กซี่แสนสะดวกที่ผู้ใหญ่โดยสารได้ 4 คน

เปิดตัวแท๊กซี่รถคาร์ท (CART TAXI) พร้อมให้บริการพาท่านไปยังจุดหมายทุกแห่งในเฮาส์เทนบอช สามารถไปรับท่านได้ทุกแห่งในเฮาส์เทนบอช

สัมผัสความรู้สึกเสรีและเพลิดเพลินไปกับการสนทนาอย่างผ่อนคลายกับคนขับแท๊กซี่รถคาร์ทที่เป็นมิตร แล้วท่องไปตามท้องถนนที่พระอาทิตย์สาดแสงในเมืองสไตล์ยุโรป
FacebookTwitter