คาแนลครู้ซเซอร์
 1041
สถานที่
เรือล่องคลอง
คาแนลครู้ซเซอร์
 
มาเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์เมืองเบื้องหน้ากันเถอะ
บนผืนน้ำคลองที่มีความยาว 6 กิโลเมตรที่ไหลผ่านพื้นที่ภายในเฮาส์เทนบอชอันกว้างใหญ่ด้วยเรือล่องคลองแสนคลาสสิก 
คาแนลครู้ซเซอร์ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเฮาส์เทนบอชทั้งหมดบนเรือที่แล่นผ่านทัศนียภาพแถบชนบทไปจนถึงถนนต่างๆ ในบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์
 
ข้อมูลเกี่ยวกับแสงไฟและน้ำพุระหว่างล่องเรือ
ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ""แสงไฟและน้ำพุในคลอง"" ครั้งแรกในญี่ปุ่นกับการตกแต่งผืนน้ำในคลองด้วยไฟอิลูมิเนชันหลายสี แม้กระทั่งน้ำพุและต้นไม้ก็มีการประดับไฟอย่างงดงาม หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน เพลิดเพลินไปกับสิ่งน่าสนใจใหม่ในอาณาจักรแห่งแสงบนคาแนลครู้ซเซอร์ที่ล่องไปตามเส้นทางระหว่างเวลคัมเกต 
(ทางเข้า) ไปจนถึงทาวเวอร์ซิตี้ (หอคอยและถนนแห่งร้านอาหาร)
 
■ ค่าธรรมเนียมผู้ถือพาสปอร์ต: 
ผู้ใหญ่ 400 เยน เด็ก 300 เยน
ผู้ถือบัตรเข้าชม: ผู้ใหญ่ 800 เยน เด็ก 500 เยน
*ผู้ใหญ่หมายถึงนักเรียนมัธยมศึกษาขึ้นไป เด็กหมายถึงเด็กอายุ 4 ปีถึงนักเรียนประถมศึกษา
*เส้นทางระหว่างทาวเวอร์ซิตี้-เวลคัมเกต สามารถใช้บริการได้โดยเสียค่าธรรมเนียมทั่วไป (ไม่ได้แล่นเข้าส่วนที่จัดแสดงแสงไฟและน้ำพุในคลอง)
 
ผู้ใช้บริการเรือล่องคลอง
สามารถขึ้นลงเรือที่สถานีระหว่างเวลคัมเกต (ทางเข้า) และภายในทาวเวอร์ซิตี้ (หอคอยและถนนแห่งร้านอาหาร) ได้ (ออกเดินทางทุก 15 นาที)
เวลาที่ใช้ในการล่องคลองเวลคัม --> ทาวเวอร์ซิตี้ (ประมาณ 12 นาที)ทาวเวอร์ซิตี้ --> เวลคัม (ประมาณ 12 นาที)
 
แขกที่พักในโฮเตลยุโรป
สามารถขึ้นเรือโฮเตลยุโรปครู้ซเซอร์จากเวลคัมเกต (ทางเข้า) ผ่านทาวเวอร์ซิตี้ (หอคอยและถนนแห่งร้านอาหาร) กลับไปยังท่าเรือของ
โฮเตลยุโรปได้ 
*ต้องเสียค่าเข้าชมเฮาส์เทนบอชมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีคาเนล จากเวลคัม-โฮเตลยุโรปทุก 10 นาที
 
■ ออกจากเวลคัมเกต (ทางเข้า) (สำหรับเข้าเท่านั้น)
15.00 น. 15.18 น. 16.00 น. 16.18 น. 17.00 น. และ 17.18 น.
 
■ ออกจากโฮเตลยุโรป (สำหรับออกเท่านั้น)
9.00 น. 9.23 น. 9.45 น. 10.23 น. 10.45 น. 11.23 น. และ 11.45 น.
*อาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการล่องเรือตามฤดูกาลและเวลาขึ้น-ลงเรือบางส่วนตามการจัดงานพิเศษอื่นๆ 
 
■ ข้อมูลเรือล่องคลอง
* ยาว: 14.6 เมตร
* กว้าง: 4.0 เมตร
* น้ำหนัก: 13.0 ตัน
* ความเร็ว: ประมาณ 3 น็อต
* บรรทุกได้: 51 คน
* ลักษณะพิเศษ: การตกแต่งด้วยภาพลักษณ์สไตล์ยุโรปของชนชั้นสูงสมัยยุคกลางอย่างงามสง่า มีความมั่นคงและทนทาน มีการใช้ twin screw เพื่อให้สามารถล่องใน
คลองแคบๆ ได้
FacebookTwitter