ทัวร์เฮลิคอปเตอร์
 992
สถานที่
ค่าธรรมเนียม
หนึ่งเที่ยวบินคิดค่าธรรมเนียมสำหรับ 3 คน (จำกัด 3 คน)
คอร์ส เวลาที่ใช้ ค่าธรรมเนียม
เฮาส์เทนบอช 3 นาที 11,000 เยน
สะพานไซไค 5 นาที 16,000 เยน
อ่าวโอมุระ 10 นาที 28,000 เยน
อ่าวซาเซโบะ 20 นาที
การเดินเล่นกลางอากาศแห่งความทรงจำ
ทัวร์เฮลิคอปเตอร์ของเฮาส์เทนบอช
 
ท่านไม่อยากเพลิดเพลินกับการชมวิวเฮาส์เทนบอชจากท้องฟ้าดูบ้างหรือ
เที่ยวชมเฮาส์เทนบอช สะพานไซไคที่มีวังน้ำวนอันโด่งดัง คลื่นจากทะเลโกโตะที่ไหลออกไปยังอ่าวโอมุระอย่างสงบ และท่องคุจุคุชิมะในวันที่อากาศดีด้วยการ
เดินเล่นกลางท้องฟ้า
 
ลองใช้บริการทัวร์เฮลิคอปเตอร์ดูสักครั้ง 
 
■ ค่าทัวร์ 
※ ค่าธรรมเนียมสำหรับ 3 คนต่อรอบ (จำกัดที่ 3 คน)
คอร์ส เวลาที่ใช้ ค่าธรรมเนียม
เฮาส์เทนบอช 3 นาที 11,000 เยน
สะพานไซไค 5 นาที 16,000 เยน
อ่าวโอมุระ 10 นาที 28,000 เยน
อ่าวซาเซโบะ 20 นาที 53,000 เยน
คุจุคุชิมะ 30 นาที 68,000 เยน
 
■ นอกจากทัวร์แล้ว ยังมีบริการรับ-ส่งสนามบินอีกด้วย
สนามบิน          เวลาที่ใช้       1 คน        2 คน        3 คน
สนามบินนางาซากิ  10 นาที     43,200 เยน  48,600 เยน  54,000 เยน 
สนามบินฟุคุโอกะ    45 นาที   129,600 เยน 135,000 เยน 140,400 เยน
 
※มีค่าธรรมเนียมทั้งขาไปและขากลับ 
※ สามารถรับจากสนามบินมาที่เฮาส์เทนบอชได้ 
※ สามารถรับจากสนามบินอื่น (ในคิวชู) ได้ เช่น ยุฟุอิน อะโซะ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
FacebookTwitter