ทัวร์รถม้า
 447
สถานที่
เวลาทำการ
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ค่าธรรมเนียม
ทัวร์ธรรมดา 12,000 เยน
ทัวร์รถม้ากลางคืน 15,000 เยน
ทัวร์รถม้าพรีเมี่ยม (จำกัด 4 คน) 11,000 เยน
ทัวร์รถม้า
 
ฟังเสียงเกือกม้าที่สัมผัสพื้นดินพร้อมๆ กับโยกตัวไปมาอย่างอารมณ์ดี...
"ทัวร์รถม้า" นั่งรถม้าที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ พร้อมกับเสียงกึกกักของเกือกม้า เพื่อชมทัศนียภาพเมืองสไตล์ยุโรปอันทรงเสน่ห์ 
รถม้าที่ใช้เป็นรถม้าโบราณ ออกแบบโดยช่างฝีมือชาวดัตช์ที่มีความเก่าแก่อายุถึง 130 ปี
FacebookTwitter
/ /