ทัวร์รถม้า
 1128
สถานที่
ทัวร์รถม้า
 
ฟังเสียงเกือกม้าที่สัมผัสพื้นดินพร้อมๆ กับโยกตัวไปมาอย่างอารมณ์ดี...
"ทัวร์รถม้า" นั่งรถม้าที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ พร้อมกับเสียงกึกกักของเกือกม้า เพื่อชมทัศนียภาพเมืองสไตล์ยุโรปอันทรงเสน่ห์ 
รถม้าที่ใช้เป็นรถม้าโบราณ ออกแบบโดยช่างฝีมือชาวดัตช์ที่มีความเก่าแก่อายุถึง 130 ปี
FacebookTwitter