ป่ามหัศจรรย์แห่งแมร์เชน
 1129
สถานที่
แอดเวนเจอร์ปาร์ค
ค่าธรรมเนียม
■ รถราง: ใช้พาสปอร์ตได้
■ รถคาร์ทเด็ก: ราคาสำหรับผู้ถือพาสปอร์ต 200 เยน/ 3 นาที (รอบที่ 2 ขึ้นไป ราคา 500 เยน)
■ อื่นๆ: ไม่มีค่าใช้จ่าย
◎ ดินแดนที่เต็มไปด้วยความฝัน


 
ป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าค้นหาและความอัศจรรย์
ดินแดนที่เต็มไปด้วยความฝัน ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับเด็กวัยก่อนอนุบาล
 
 
 
 
■ แนะนำเครื่องเล่น
 · เชือกโหนทาร์ซาน (มินิซิปไลน์ ระยะทาง 15 เมตร)
 · รถราง (2 ที่นั่ง: สามารถใช้พาสปอร์ตได้)
 · รถคาร์ทเด็ก (สามารถใช้พาสปอร์ตได้)

■ อัตราค่าใช้บริการ
 ผ่านเข้าบริเวณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 สามารถใช้พาสปอร์ตเพื่อใช้บริการรถรางได้
 ผู้ที่ถือพาสปอร์ตสามารถใช้บริการรถคาร์ทเด็กรอบแรกได้ในราคา 200 เยน รอบที่ 2 ขึ้นไปหรือผู้ที่ไม่มีพาสปอร์ต ราคา 500 เยน
 สำหรับเครื่องเล่นประเภทอื่นๆ สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ※ มีค่าบริการสำหรับการสั่งอาหารในร้านคาเฟ่

■  ข้อควรระวัง
 · เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พื้นที่บางแห่งอาจมีพื้นดินที่ไม่มั่นคง
 · เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ อาจไม่สามารถเปิดทำการได้
 · เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีห้องน้ำให้บริการ จึงขอให้ท่าน โดยเฉพาะแขกที่เป็นเด็ก กรุณาเข้าห้องน้ำก่อนใช้บริการ
 · เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับป่าจริง จึงขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวัง เช่น แมลง
 · ไม่สามารถใช้รถเข็นเด็กหรือรถเข็นได้
 · ท่านที่สวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าส้นสูง โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวเดิน
 · นอกจากนี้ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
FacebookTwitter