ป่านกฮูก
 1079
สถานที่
Welcome Gate
เวลาทำการ
09.00-21.00 น. ประตูทางเข้า
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ ราคา 600 เยน เด็ก ราคา 400 เยน
อัตราสำหรับสมาชิกพาสปอร์ตรายปี
ผู้ใหญ่ ราคา 500 เยน เด็ก ราคา 300 เยน (ต้องแสดงบัตรสมาชิก)
*ส่วนลด 100 เยนจากอัตราปกติ
◎ มาพบกับเหล่านกฮูกในป่า

 
เปิดตัวครั้งแรกในนางาซากิ! สถานที่เต็มรูปแบบที่ท่านสามารถสัมผัสนกฮูกตัวจริงได้ที่เวลคัมเกต (ทางเข้า)
ท่านสามารถเดินเล่นในป่าที่จำลองให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติและ
พบกับนกฮูกตัวน้อยใหญ่มากมาย
ท่านสามารถเข้าชมอย่างใกล้ชิด สัมผัส หรือถ่ายรูปคู่กับนกฮูกก็ได้!
ระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ป่าจะปกคลุมไปด้วยใบไม้สีเขียวอย่างร่มรื่น
ระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เพลิดเพลินไปกับป่าที่ถูกย้อมด้วยสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง
สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกฤดูกาล
ท่านจะไม่ลองมาเยี่ยมน้องนกฮูกพร้อมกับคนรัก หรือครอบครัวดูหน่อยหรือ?

อัตราค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ ราคา 600 เยน  เด็ก ราคา 400 เยน
อัตราสำหรับสมาชิกพาสปอร์ตรายปี
ผู้ใหญ่ ราคา 500 เยน  เด็ก ราคา 300 เยน (ต้องแสดงบัตรสมาชิก)
*ส่วนลด 100 เยนจากอัตราปกติ 
 
■ ข้อควรระวัง
 · ห้ามถ่ายรูปเปิดแฟลซ
 · ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามา และห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานที่
 · กรุณาใช้หลังมือลูบจากหัวไปตามแนวปีกเบาๆ
 · กรุณาอย่าลูบคอ ท้อง และขาของนกฮูก
 · หลีกเลี่ยงการลูบหน้านกฮูก หรือจับนกฮูกมากจนเกินไป
 · หากเห็นว่านกฮูกเริ่มแสดงอาการไม่พอใจ กรุณาหยุดสัมผัสนกฮูก
 · กรุณาอย่าวิ่งไปมาหรือส่งเสียงดังภายในสถานที่ 
FacebookTwitter