เขาวงกต I.S.
 1315
สถานที่
แอทแทรคชันทาวน์
เวลาทำการ
09.00-21.00 น. แอทแทรคชันทาวน์
◎ สถานที่แห่งแสงและเสียงดนตรี

 
หากย่างก้าวเข้าสู่เขาวงกตแห่งแสงและเสียงแล้ว...
ที่นั่นคือจักรวาลในปี 2315
สนุกไปกับจักรวาลอีกแห่งที่ประดับไปด้วยแสงไฟและเสียงดนตรี
FacebookTwitter