เรือครู้ซท่องอ่าวโอมุระ
 962
สถานที่
เวลาทำการ
11.00 น. 13.00 น. และ 16.00 น. (เวลาล่องเรือ 30 นาที) 
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ 800 เยน เด็ก 600 เยน ※พิเศษเฉพาะ 1-31 มี.ค. สามารถใช้พาสปอร์ตนั่งฟรี 1 รอบ
เรือท่องเที่ยว
เรือครู้ซท่องอ่าวโอมุระ
 
◎ เปิดให้บริการเรือท่องเที่ยวล่องอ่าวโอมุระ!
 
เชิญสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือ "ฟลิปเปอร์" ชมเกลียวคลื่นอันแสนสงบในอ่าวโอมุระ
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเฮาส์เทนบอชที่มีขนาดกว้างขวางได้จากเรือปลาโลมาที่แสนน่ารัก​ 
 
■ เวลาออกเรือ: 11.00 น. 13.00 น. และ 16.00 น. (เริ่มขึ้นเรือก่อนออกเรือ 10 นาทีเป็นต้นไป) 
■ เวลาล่องเรือ: 30 นาที
■ จำนวนผู้โดยสาร: 150 คน 
■ สถานที่จำหน่ายบัตร: ร้านนางาซากิ ฮาร์เบอร์ทาวน์
■ ค่าธรรมเนียม: ผู้ใหญ่ 800 เยน เด็ก 600 เยน
FacebookTwitter