ล่องเรือกอนโดล่า
 766
สถานที่
เวลาทำการ
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็ก 800 เยน
ผู้ถือพาสปอร์ตโรงแรมประเภทหนึ่งปี (※1) ผู้ใหญ่/ 800 เยน /เด็ก 600 เยน
ข้อควรระวัง
※ ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือมีความเร็วลมสูงกว่า 10 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป อาจจำเป็นต้องเลื่อนเวลาล่องเรือออกไป ※1 โรงแรมที่ใช้บริการได้/ โฮเตลอัมสเตอร์ดัม โฮเตลยุโรป ฟอร์เรสวิลลา โรงแรมเฮนนา โรงแรมวอเตอร์มาร์ค โฮเตลนิคโค และโฮเตลโอคุระ ※ เป็นเครื่องเล่นไม่รวม
ล่องเรือกอนโดล่า
ชมดอกไม้ตาม​ฤดูกาลและทัศนียภาพของเมืองในยุโรปไปพร้อมกับผ่อนคลายในช่วงเวลาอันแสนสบาย
FacebookTwitter