The Virtual
 655
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
9.00-21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.)
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้ (ราคา 200 เยน สำหรับการใช้บริการครั้งที่ 2 เป็นต้นไป)
​The Virtual มีทั้งเกมส์ความเป็นจริงเสริม (AR) และเกมส์ความเป็นจริงเสมือน (VR) ต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ขี่สัตว์ป่าที่ดุร้าย และเล่นเกมส์อื่นๆ อีกมากมาย!
FacebookTwitter