บันจี้จัมพ์แห่งแสง
 76
สถานที่
Art Garden
เวลาทำการ
9.00-21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.)
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้จนถึงตอนพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้น มีค่าธรรมเนียม 400 เยนต่อการกระโดด 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ต
อย่างแรก ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามแทบหยุดลมหายใจ จากนั้น หยุดลมหายใจไปชั่วขณะจริงๆ ขณะกระโจนลงมาจากความสูง 20 เมตร 
FacebookTwitter
/ /