บันจี้จัมพ์แห่งแสง
 376
สถานที่
Art Garden
เวลาทำการ
9.00-21.00 น. (วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.)
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้จนถึงตอนพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้น มีค่าธรรมเนียม 400 เยนต่อการกระโดด 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ต

ขอระงับการให้บริการเครื่องเล่นข้างต้นชั่วคราวเพื่อตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ต่อไป
 
 
อย่างแรก ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามแทบหยุดลมหายใจ จากนั้น หยุดลมหายใจไปชั่วขณะจริงๆ ขณะกระโจนลงมาจากความสูง 20 เมตร 

FacebookTwitter