3D โปรเจ็กชัน แมพปิ้ง - จ้าวแห่งกลองไทโกะ
 431
สถานที่
ทริลเลอร์ซิตี้
เวลาทำการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลาพระอาทิตย์ตก - กรุณาสอบถามข้อมูลล่าสุดจากพนักงาน
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้ (สุ่มคัดเลือกผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ)
เล่นเกมส์อาร์เคดสุดฮิต จ้าวแห่งกลองไทโกะ บนหน้าจอขนาด 53 X 11 ม. 
 
เครื่องโปรเจ็กชันแม็ฟปิ้งจะเปลี่ยนอาคารฝั่งตรงข้ามเป็นหน้าจอ และเกมส์ที่ท่านเล่นเป็นโชว์อันสนุกสนาน! 
FacebookTwitter