พระราชวังเนเธอร์แลนด์พาเลซเฮาส์เทนบอช
 540
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
(พ.ย.) 09.00-21.30 น. ※ วันศุกร์และเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น. (ธ.ค.) 10.00-22.00 น. ※ วันเสาร์และอาทิตย์ และวันที่ 16-20 ธ.ค. เวลา 09.00-22.00 น. ※ วันที่ 21-30 ธ.ค. เวลา 09.00-23.00 น. ※ วันที่ 31 ธ.ค. เวลา 09.00-02.00 น. วันถัดมา
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ 700 เยน อายุ 4 ปี-นักเรียนชั้นประถมศึกษา 500 เยน (ผู้ที่ถือพาสปอร์ตหรือพาสการ์ด 500 เยน)
ข้อควรระวัง
อาจปิดห้องนิทรรศการบางส่วน ในกรณีทีมีการเปลี่ยนผลงานนิทรรศการ
FacebookTwitter