เรือครู้ซท่องอ่าวโอมุระ
 287
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
11:00 13:00 และ 16:00 (รอบละ 30 นาที)
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ ราคา 800 เยน เด็ก ราคา 600 เยน
(ผู้ถือพาสปอร์ตรายปีและแขกโรงแรมในเครือ: ผู้ใหญ่ ราคา 600 เยน เด็ก ราคา 400 เยน)
เรือโดยสาร 
 
เรือครู้ซท่องอ่าวโอมุระ 
 
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเฮาส์เทนบอสแบบพาโรนามาบนเรือครู้ซท่องเที่ยว "โมซาซอรัส"
 
*รูปประกอบ 
 
เครื่องเล่น 
 
 
เปิดให้บริการล่องเรือครู้ซท่องอ่าวโอมุระ!
ไม่ลองสัมผัสประสบการณ์ชมเกลียวคลื่นอันแสนสงบในอ่าวโอมุระบนเรือครู้ซดูสักครั้งหรือ?
เชิญเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเฮาส์เทนบอสอันกว้างขวางแบบพาโรนามาบนเรือครู้ซท่องเที่ยว "โมซาซอรัส"
 
ข้อมูลเครื่องเล่น
ชื่อเครื่องเล่น: เรือครู้ซท่องอ่าวโอมุระสถานที่: ฮาร์เบอร์ทาวน์


เวลาทำการ: 11:00  13:00 และ 16:00 (รอบละ 30 นาที)


วันปิดทำการ:


ค่าธรรมเนียม: ผู้ใหญ่ ราคา 800 เยน เด็ก ราคา 600 เยน (ผู้ถือพาสปอร์ตรายปีและแขกโรงแรมในเครือ ผู้ใหญ่ ราคา 600 เยน เด็ก ราคา 400 เยน)


หมายเหตุ:


 
 

FacebookTwitter