รถโดยสารหุ่นยนต์/ ซูเทอร์โบ
 68
สถานที่
Welcome Gate
เวลาทำการ
■ ออกจากเวลคัมแอเรีย: 13:30 - 14:00 น. ■ ออกจากฮาร์เบอร์ทาวน์: 13:40 - 14:10 น.
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตรายปี/สำหรับผู้ถือบัตรผ่านประตู ราคา 100 เยน
※ที่นั่งพรีเมียมชั้น 2 ราคา 300 เยน · จำกัดเพียง 6 ที่
รถโดยสารหุ่นยนต์ 20 ที่นั่ง "ซูเทอร์โบ" ให้บริการในเฮาส์เทนบอชเท่านั้น 
FacebookTwitter