โรงพยาบาลแห่งการคุมขัง
 1059
สถานที่
ทริลเลอร์ซิตี้
ข้อควรระวัง
เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีและสตรีมีครรภ์ไม่สามารถใช้บริการได้
กำเนิดความสยองขวัญที่แสนจะพิสดารโดยมีโรงพยาบาลเป็นเวที
ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโลกของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น…
เพื่อที่จะสร้างมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาได้เริ่มสะสมอวัยวะส่วนต่างๆ กระดูก และลูกนัยน์ตามนุษย์
อย่าเริ่มพูดคุยกับใครในโรงพยาบาลนี้ ถ้ายังไม่อยากกลายเป็นส่วนหนึ่งของสะสมที่อยู่ที่นี่ 
FacebookTwitter