ลิงค์แฟนตาเซีย
 876
สถานที่
อัมสเตอร์ดัมซิตี้
ค่าธรรมเนียม
ผู้ถือพาสปอร์ตสามารถใช้บริการได้
*หลังจากรอบที่ 2 รอบละ 500 เยน
ข้อควรระวัง
รอบสุดท้าย: 20 นาทีก่อนปิดทำการ
ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นกับสเก็ตระบบ interactive mapping
เปิดตัว"" ริงค์ แฟนตาเซีย"" ครั้งใหม่
ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์การสเก็ตสุดแฟนตาซีและอลังการ

ระบบ interactive mapping จะจับการเคลื่อนไหวบนลานสเก็ตและเชื่อมโยงกับแสงไฟแฟนตาเซีย ท่านสามารถสเก็ตไปพร้อมกับเล่นแสงไฟ และสัมผัสประสบการณ์ที่
น่าประทับใจได้
FacebookTwitter