เกมมิวเซียม
 881
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
ครั้งแรกของญี่ปุ่นกับเครื่องเล่นเกมส์ VR ไปจนถึงเกมส์ยุค 80 อันแสนคิดถึง
ท่านสามารถสัมผัสอดีตและปัจจุบันของเกมส์ได้ที่ “พิพิธภัณฑ์เกมส์”

หลังจากเพลิดเพลินกับเกมส์หลากหลายชนิดแล้ว ท่านสามารถรับประทานอาหารว่าง เช่น ชูโรส มันฝรั่งทอด หรือข้าวปั้นได้ และอาจมีเครื่องดื่มไว้บริการในบางโอกาส
FacebookTwitter