สคิปโฮล
 1344
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
สินค้าที่จำหน่าย
สินค้าออริจินัล ขนมที่มีชื่อของนางาซากิ สินค้าพิเศษ เป็นต้น
ข้อควรระวัง
เนื่องจากปัจจัยทางสภาพอากาศ หรือปัจจัยอื่น อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือปิดทำการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านค้าสำหรับท่านที่ลืมซื้อของฝาก
ภายในร้านที่มีบรรยากาศสว่างไสวซึ่งจำลองมาจากสนามบินสคิปโฮลของประเทศเนเธอร์แลนด์
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าอย่างสะดวกสบายตามป้ายแนะนำสีส้ม

มีของเบ็ดเตล็ดแบบต้นฉบับ ของดีมีชื่อเสียง ของพื้นบ้าน และของฝากซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเฮาส์เทนบอช เช่น คาสเทลล่า จัมปง ซาระอุด้ง ต่างล้วนเป็นของดีของ
จังหวัดนางาซากิ จึงเป็นร้านที่ยินดีต้องรับลูกค้าที่ลืมซื้อของฝาก 
 
FacebookTwitter