โรสเทอร์เรซ
 865
สถานที่
อัมสเตอร์ดัมซิตี้
สินค้าที่จำหน่าย
สินค้าแนะนำ: <สินค้ากุหลาบดามาสค์ DAMASK Rose> โรสวอเตอร์ (Rose Water) น้ำกุหลาบ และแยม เป็นต้น <อลิซในแดนมหัศจรรย์> กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ
○ สินค้าจิปาถะจากกุหลาบ และสินค้านำเข้า
โรสเทอร์เรซ
ร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกุหลาบ สินค้านำเข้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอลิซในแดนมหัศจรรย์
สินค้าพิเศษของเฮาส์เทนบอช สินค้าจิปาถะ เครื่องเขียน และเครื่องประดับ
 
FacebookTwitter