ร้าน LOGO
 144
สถานที่
อัมสเตอร์ดัมซิตี้ อาคารพาสเซจ (Passage) ชั้น 1
สินค้าที่จำหน่าย
ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าเฮาส์เทนบอชโดยเฉพาะ
ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของเฮาส์เทนบอชโดยเฉพาะ
เปิดตัวร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์ของเฮาส์เทนบอชโดยเฉพาะ!
จำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่มีขายเฉพาะที่เฮาส์เทนบอชเท่านั้น เช่น ขนมขบเคี้ยว ของใช้จิปาถะ เสื้อยืด ผ้าเช็ดหน้า และเครื่องเขียน
เหมาะที่สุดที่จะเป็นของฝากจากการเดินทาง ♪
FacebookTwitter