ด็อก บ็อกซ์
 1273
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
สินค้าที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง
ข้อควรระวัง
เนื่องจากปัจจัยทางสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือปิดทำการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านที่จำหน่ายของเล่นสำหรับสุนัขไปจนถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในเฮาส์เทนบอชที่มีบริการ “รถเข็นสัตว์เลี้ยง (1,000 เยนต่อวัน)” 
FacebookTwitter