ร้าน BEST 3
 1396
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
รวบรวมของฝากยอดนิยม!
เปิดตัวร้านขายของฝากยอดนิยมของเฮาส์เทนบอช!
จำหน่ายของฝากยอดนิยม 3 อันดับแรก (BEST 3) เช่น ชีส ไส้กรอก เป็นต้น
ทั้งยังรวบรวมของฝากหลากหลายประเภทที่เหมาะสำหรับซื้อไปเป็นของฝากเพื่อนร่วมงาน และครอบครัว

ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า หากท่านลืมซื้อของฝากจากที่อื่น ก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่

สินค้า
FacebookTwitter