โฟโต้ คอนเนอร์ D.P.E
 1191
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
สินค้าที่จำหน่าย
กล้อง ฟิล์ม แบตเตอรี่
ข้อควรระวัง
เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือปิดทำการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากท่านต้องการอัดรูปที่ถ่ายมาในทันที
ใช้เวลาอัดรูปที่ถ่ายจากทั้งกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลประมาณ 60 นาที
พิมพ์บนกระดาษอัดรูปสำหรับกล้องที่ใช้ครั้งเดียว กล้องฟิล์ม และกล้องประเภทอื่นๆ
ไม่ว่าจะรูปหมู่ หรือรูปเซฟฟี่ ท่านก็สามารถสร้างรูปถ่ายแห่งความทรงจำได้ที่เฮาส์เทนบอช
FacebookTwitter