พิพิธภัณฑ์เฮาส์เทนบอช
 879
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
[11-23 เมษายน] 9.30-21.00 น. (*วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.) [24-30 เมษายน] 9.30-21.30 น. (*วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.) *7-10 เมษายน ปิดเนื่องจากการเปลี่ยนผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 600 เยน
เด็กอายุ 4 ปี - นักเรียนระดับประถมศึกษา 400 เยน
(ผู้ถือพาสปอร์ตหรือบัตรพาส 400 เยน)
ผู้ถือพาสปอร์ตของรีสอร์ทประเภทหนึ่งปีสามารถเข้าชมได้
สัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของเฮาส์เทนบอช "พิพิธภัณฑ์เฮาส์เทนบอช" ซึ่งตั้งอยู่ภายใน "พาเลซ เฮาส์เทนบอช" จัดแสดงผลงานทางศิลปะอย่างหลายหลาก
ที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก
FacebookTwitter