พิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง
 890
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
เวลาทำการ 1-3 เมษายน 9.30-22.00 น. 4 เมษายน 9.30-24.00 น. 5 เมษายน 9.30-22.00 น. 6-23 เมษายน 9.30-21.00 น. *วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น. 24-30 เมษายน 9.30-21.30 น. *วันศุกร์และวันเสาร์ เปิดให้บริการถึง 22.00 น.
ค่าธรรมเนียม
ผู้ถือพาสปอร์ต บัตรพาส และพาสปอร์ตของรีสอร์ทประเภทหนึ่งปีสามารถเข้าชมได้
*สามารถชำระค่าเข้าชมเป็นเงินสด จำนวน 400 เยนได้
จัดแสดงร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างชาวตะวันออกและชาวตะวันตกและของที่ระลึกอันงดงามต่างๆ รวมถึง กระเบื้องเคลือบโบราณอิมาริที่ได้รับความรักอย่างไร้พรมแดน
 
ท่านทราบหรือไม่ว่ากระเบื้องเคลือบโบราณอิมาริเคยถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลอันไกลโพ้นยังทวีปยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 และได้รับการชื่มชมและชื่นชอบมากมาย
ในอดีต 
บริษัท Dutch East India ได้ส่งออกสินค้าที่เป็นกระเบื้องเคลือบของชาวตะวันออกร่วม 1 ล้านชิ้น 
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกระเบื้องเคลือบของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการชื่นชอบและถูกนำไปใช้เป็นของใช้ในกิจวัตรประจำวัน 
นอกจากนี้ กระเบื้องเคลือบที่มีการผสมสีแดงหรือทองลงบนลวดลายนั้นกลายเป็นของประดับที่สำคัญในการตกแต่งภายในของยุโรป ที่มักจะตกแต่งด้วยโลหะ 
ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 18 งานกระเบื้องเคลือบของประเทศต่างๆ เริ่มเลียนแบบงานกระเบื้องเคลือบโบราณอิมาริ และยังคงมีอิทธิพลอยู่จนทุกวันนี้
ในห้องแรก จัดแสดงเครื่องกระเบื้องจากประเทศจีน ประเทศอิตาลี และประเทศอื่นๆ ในยุโรป เพื่อแสดงถึงร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก
ต่อไปยังห้องที่ 2 จัดแสดงโดยการจำลองการตกแต่งภายในของยุโรปช่วงยุครุ่งเรืองโดยใช้ของตกแต่งโบราณ เช่น กระเบื้องเคลือบโบราณอิมาริ กระเบื้องเคลือบคาคิเอะมอน 
และของตกแต่งอื่นในยุคเดียวกัน
ในห้องที่ 3 จัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆ ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจน อันเป็นผลมาจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวัตถุดิบไว้ที่ใจกลางห้อง 
FacebookTwitter