HUIS TEN BOSCH
งานแข่งขันนักประดิษฐ์ดอกไม้ไฟนานาชาติรอบคัดเลือกตัวแทนต่างประเทศ
ระยะเวลา : 2017.05.05 ~ 2017.05.20
카카오스토리페이스북트위터
บทความก่อนหน้านี้ : งานนิทรรศการดอกลิลลี่
บทความถัดไป : โรงภาพยนตร์คิราร
하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라