"ข้อมูลการเปิดทำการเฮาส์เทนบอชตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมและ การเปิดทำการโรงแรมในเครือของเฮาส์เทนบอช"
จัดงานเดี่ยวที...
04.01-09.22
ชมไฟอิลูมิเนชั...
05.07-08.31
“ทริลเลอร์ซิตี...
unlimited
VR x Motion Sheet x Ride Sy...
unlimited
สูง 20 ม.! เปิดตัว...
unlimited
ตระการตาและมหั...
unlimited
ครั้งแรกของญี่...
unlimited
ไม่ต้องใช้บัตร...
unlimited
เทศกาลฤดูร้อนจ...
07.18-08.31
ไปเที่ยวพักร้อ...
07.18-08.31
เชิญชมดอกทานตะ...
07.23-08.02
2020. 07. 08   
09:00 ~ 21:00