"17 สิงหาคม 2020 ~ ข้อมูลธุรกิจ"
จัดงานเดี่ยวที...
04.01-09.22
“ทริลเลอร์ซิตี...
unlimited
VR x Motion Sheet x Ride Sy...
unlimited
สูง 20 ม.! เปิดตัว...
unlimited
ตระการตาและมหั...
unlimited
ครั้งแรกของญี่...
unlimited
ไม่ต้องใช้บัตร...
unlimited
สนุกได้ทั้งเด็...
unlimited
2020. 09. 20   
09:00 ~ 22:00