◎ วิธีการเดินทางจากนางาซากิ (長崎) ไปยังเฮาส์เทนบอช

1.จากสนามบินนางาซากิ
: สามารถเดินทางไปยังเฮาส์เทนบอชได้ด้วยรถบัสสายตรงและเรือโดยสาร
http://nagasaki-airport.jp/en/
※สามารถตรวจสอบระยะเวลาเดินทางและค่าโดยสารได้ที่ลิ้งค์ด้านบน

2.จากสถานีนางาซากิ
: วิธีการเดินทางโดยรถไฟ JR และรถบัส ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางหลัก

[รถไฟ JR]
เดินทางด้วยรถไฟได้ 2 ประเภท คือรถไฟด่วน JR Seaside Liner (JRシーサイドライナー快速) และรถไฟธรรมดา
※สามารถโดยสารทั้งรถด่วนและรถธรรมดาที่มุ่งหน้าไปยังซาเซโบะ (佐世保) เพื่อเดินทางไปสถานีเฮาส์เทนบอช
●ระยะเวลาเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ● ค่าโดยสาร: 1,470 เยน
● สถานีนางาซากิ ⇒ สถานีเฮาส์เทนบอช ขบวนแรก เวลา 05.47 น. ขบวนสุดท้าย เวลา 22.08 น.
● สถานีเฮาส์เทนบอช ⇒ สถานีนางาซากิ ขบวนแรก เวลา 05.15 น. ขบวนสุดท้าย เวลา 22.28 น.
※อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถไฟตามสถานการณ์ในท้องถิ่น กรุณาติดต่อเพื่อขอรับตารางเดินรถไฟได้ที่เคาน์เตอร์ของสำนักงานจำหน่ายบัตร JR (Midori-no- madoguchi)

[รถบัส]
รถบัสที่เดินทางระหว่างนางาซากิ↔เฮาส์เทนบอชให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น (สามารถใช้ SUNQ พาสได้)

◎ วิธีการเดินทางจากฟุคุโอกะ(福岡)ไปยังเฮาส์เทนบอช

[รถไฟ JR]

เดินทางได้ด้วยรถไฟชั้นพิเศษสายตรงที่สะดวกสบายที่สุดและรถไฟธรรมดาที่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง
http://www.jrkyushu.co.jp/english/train/htb.html
※ นอกจากรถไฟชั้นพิเศษสายตรงแล้ว ท่านสามารถเดินทางไปเฮาส์เทนบอชได้โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีไฮคิ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เฮาส์เทนบอชตั้งอยู่
สามารถตรวจสอบเวลาเดินรถไฟทั้งสายตรงและขบวนที่ต้องเปลี่ยนรถได้ที่ลิ้งค์ด้านบน (รายละเอียดเส้นทาง เฮาส์เทนบอช↔ฮาคาตะอยู่ในหน้าสุดท้ายของไฟล์ PDF)

[รถบัสสายด่วน]
นอกจากที่เทนจิน (神) และฮาคาตะ (博多) ยังมีป้ายรับผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะอีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีรถให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น
http://www.keneibus.jp/highway/tenbosch/
※ สามารถตรวจสอบระยะเวลาเดินทางและค่าโดยสารได้ที่ลิ้งค์ด้านบน