*เพื่อสุขอนามัยที่ดี ไม่อนุญาตให้นำข้าวกล่อง เครื่องดื่ม หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาภายในสวนสนุก
สวนสนุกได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปิคนิกใกล้กับเวลคัมแอเรีย (ทางเข้า) กรุณารับประทานอาหารในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
หากพบว่าท่านนำสิ่งของที่ต้องห้ามมาด้วย พนักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้เข้าสวนสนุก
※เห้ามมิให้นำวิทยุสื่อสาร วัตถุอันตราย (มีด กรรไกร เป็นต้น) หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่แขกท่านอื่นเข้ามา และห้ามมิให้ใช้ยานพาหนะ (รวมถึง จักรยาน คิกบอร์ด สเก็ตบอร์ต โรลเลอร์สเก็ต เป็นต้น) ในสวนสนุก
· ขอสงวนสิทธิในการตรวจสัมภาระของท่าน กรุณาตรวจสอบสัมภาระต้องห้ามที่ศูนย์ข้อมูลบริเวณทางเข้าสวนสนุก  
· ในกรณีที่สวมรองเท้าที่มีล้อ กรุณาพับล้อเก็บให้เรียบร้อย
· หัวหน้าคณะท่องเที่ยวสามารถนำโทรโข่งเข้ามาได้ แต่ขอให้งดใช้อุปกรณ์ดังกล่าว หากก่อความรำคาญให้แก่แขกท่านอื่นหรือรบกวนการแสดง
※เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของแขกทุกท่าน เฮาส์เทนบอชได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้บริการท่าน
กรุณาสูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีที่เขี่ยบุหรี่ไว้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้สูบบุหรี่ขณะก้าวเดิน
(แขกที่พกที่เขี่ยบุหรี่มือถือมาเอง ขอความกรุณาให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดไว้เท่านั้น)
นอกจากนี้ กฎหมายห้ามมิให้ผู้เยาว์สูบบุหรี่อย่างเคร่งครัด จึงอาจขอตรวจสอบอายุในบางกรณี
※อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกให้บริการเครื่องเล่น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ จึงขออภัยและขอความเห็นใจมา ณ ที่นี้ด้วย
※ในบางกรณี อาจยกเลิกการให้บริการเครื่องเล่นด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
※พิพิธภัณฑ์อาจปิดทำการในกรณีที่มีการเปลี่ยนสิ่งของจัดแสดงในงานนิทรรศการ
※ในกรณีที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทางสวนสนุกอาจปฏิเสธการให้บริการเครื่องเล่นกับท่านด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
※กฎหมายห้ามมิให้ผู้เยาว์หรือผู้ที่ขับขี่รถยนต์ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด จึงอาจขอตรวจสอบขณะสั่งเครื่องดื่ม
นอกจากนี้ หากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการจักรยาน วันเดอร์วีล รถผู้สูงอายุ ปราสาทท้องฟ้า ชู้ตติ้งสตาร์ และแมซ (เขาวงกต) ได้
(หากพบว่ามีการใช้บริการเครื่องเล่นดังกล่าวหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ สวนสนุกจะขอเชิญให้ท่านออกจากสวนสนุกโดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมให้)
※หลังจากออกจากสวนสนุกไปแล้ว ท่านจะสามารถกลับเข้ามาในสวนสนุกใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ยกเว้น กรณีที่เป็นแขกที่เข้าพักในโรงแรมในเครือเฮาส์เทนบอชหรือสมาชิกที่ถือพาสปอร์ตรายปี)
※ห้ามมิให้ถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอภายในสวนสนุกเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์  ในกรณีที่ต้องการถ่ายรูปเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
· ห้ามมิให้ถ่ายรูปแต่งงาน หรือการถ่ายรูปที่มีลักษณะดังกล่าวภายในเฮาส์เทนบอช
· เครื่องเล่นภายในสวนสนุกหรือสถานที่จัดกิจกรรมบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอได้ หากใช้ขาตั้งกล้องหรือบันไดในการถ่ายรูป กรุณาใช้อุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่รบกวนแขกท่านอื่น ในบางกรณี อาจห้ามมิให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอ
· กรุณาใช้ไม้เซลฟี่ (อุปกรณ์ในการถ่ายรูป) โดยคำนึงถึงแขกท่านอื่นด้วย
※เครื่องเล่นแต่ละประเภทมีข้อจำกัดต่างๆ (เช่น ข้อจำกัดการใช้ กรุณาสอบถามพนักงานหรือตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์)
・กรุณางดใช้โทรศัพท์หรือถ่ายรูปในเครื่องเล่น เพื่อมิให้เป็นการรบกวนแขกท่านอื่น
หากไม่ปฏิบัติตามคำขอของพนักงาน ขอสงวนสิทธิในการเชิญท่านออกจากสวนสนุก
・มีสถานที่มืดภายในเครื่องเล่นบางประเภท โปรดระวังระมัดขณะก้าวเดิน
・ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปภายในเครื่องเล่น
※ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สวมเสื้อผ้าหรือสวมเสื้อผ้าไม่มิดชิดหรือสวมเสื้อผ้าพิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเข้าใช้บริการสวนสนุก
※บริษัทเฮาส์เทนบอช จำกัดและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังของแขก
※หากท่านมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อแขกและพนักงาน ท่านจะถูกปฎิเสธการเข้าสวนสนุก หรือถูกเชิญให้ออกจากสวนสนุก 
※ขณะใช้บริการเครื่องเล่น พิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร ร้านค้า รถโดยสาร หรือเรือ ห้ามมิให้ทำกิจกรรมที่รบกวนแขกท่านอื่น (เช่น กิจกรรมที่อันตราย หรือสร้างความรำคาญ) แขกที่มาเป็นหมู่คณะ กรุณาเข้าแถวเพื่อใช้บริการ
※ไม่อนุญาตให้แพร่ภาพต่างๆ ภายในสวนสนุกเฮาส์เทนบอช จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้ด้วย
※อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมและเครื่องเล่นบางประเภท ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้ด้วย
ในบางกรณี อาจยกเลิกการให้บริการเครื่องเล่นด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
※เฮาส์เทนบอชจำลองบรรยากาศเมืองยุโรปโดยใช้หินและอิฐปูตามทาง และยังมีพื้นที่สูงต่ำหลายแห่ง จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังขณะก้าวเดิน
※ทางสวนสนุกได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสวนสนุกเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของแขก จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้ด้วย
※ในกรณีที่สัมภาระหรือเสื่อของท่านใช้พื้นที่มากเกินไปหรือกีดขวางทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงาน มิฉะนั้นพนักงานจะดำเนินการด้วยตนเอง
※เฮาส์เทนบอชจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัวของแขก (สัมภาระ หรือสิ่งของมีค่า) ในกรณีที่เกิดการสูญหาย
(โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีที่ใช้รถเข็นเด็กหรือรถจักรยานเช่า)
※อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงสำหรับนำทางเข้าไปในเครื่องเล่นทั้งหมดและร้านค้าได้
※แขกที่นำสัตว์เลี้ยงสำหรับนำทางเข้ามาในสวนสนุกจะต้องเซ็นเอกสารยินยอม และหากพบว่าละเมิดข้อตกลงใดๆ จะขอเชิญให้ออกจากสวนสนุกทันที
ทางสวนสนุกจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างท่านและแขกท่านอื่น (ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงบางประเภทเข้าสวนสนุก และไม่รับฝากสัตว์เลี้ยงบางประเภท กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดล่วงหน้า)
※หลังจากแสดงหลักฐานวันเกิดที่ศูนย์บริการข้อมูลฝั่งเวลคัมเกท (ทางเข้า) หรือศูนย์บริการข้อมูลด้านในสวนสนุก กรุณาติดสติกเกอร์ที่ได้รับ เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับวันเกิดภายในสวนสนุกได้
· อายุ : อายุตั้งแต่ 4 ปี (48 เดือน) ขึ้นไปbr/> · ระยะเวลา : ก่อนและหลังวันเกิด 3 วัน
· มีร้านที่ไม่ร่วมรายการ
하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라