ทัวร์นำเที่ยวภายในสวนสนุก
 518
สถานที่
เวลคัมแอเรีย
เวลาทำการ
ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และ 14.00 น. *ระยะเวลาทัวร์: ประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม
ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตได้ ราคา 2,500 เยนต่อท่าน
เดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยคาแนลครู้ซและแท๊กซี่นำเที่ยว พร้อมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสวนสนุก!
 
ทัวร์ที่นำท่านชมสถานที่ภายในสวนสนุกด้วยคาแนลครู้ซและแท๊กซี่นำเที่ยว แนะนนำสำหรับท่านที่มาเฮาส์เทนบอชเป็นครั้งแรกและอยากชมสถานที่หลายแห่ง แต่มีเวลาไม่พอ!
 
※ โปรดจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3  วัน เบอร์ติดต่อ: 0956-27-0245 (เวลาเปิดรับจอง 10.00-22.00 น.)
※ ค่าธรรมเนียม จำนวนผู้โดยสาร และเส้นทางทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ะวัน
※ ออกเดินทางได้หากมีผู้โดยสารตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
※ เป็นทัวร์ที่ใช้บริการร่วมกับแขกท่านอื่น 
Facebooktwitter