รถไฟสัตว์โทโรโกะ
 542
สถานที่
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
รถไฟโทโรโกะ รถไฟบังคับด้วยมือที่สนุกร่วมกับเด็กๆ ได้
 
ลองนั่งรถไฟโทโรโกะรูปสัตว์น่ารักกันเถอะ!
ยินดีต้อนรับเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน!​ 
Facebooktwitter