จูราสสิคไอส์แลนด์ (JURASSIC ISLAND)
 373
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
โปรดดูเวลาเดินเรือไปยังเกาะ เวลาจำหน่ายบัตรหน้างาน: 09.00 น. - เมื่อเรือแต่ละรอบบรรทุกเต็ม
ค่าธรรมเนียม
2,100 เยน
※ รวมค่าเดินทางระหว่างเฮาส์เทนบอช ⇔ จูราสสิคไอแลนด์
※ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแขกที่ถือพาสปอร์ตพรีเมียม VIP
ข้อควรระวัง
※ อาจเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ จึงขอให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้
※ เรือรอบ 09:20 น.ให้บริการเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ครั้งแรกในญี่ปุ่น!
เครื่องเล่น AR ชู้ตติ้งแสนสนุกในเกาะร้าง

ออกเดินทางด้วยเรือ โดยจุดหมายที่จะไปถึงนั้น คือเกาะร้างที่มีไดโนเสาร์อาศัยอยู่
ลองท้าทายไดโนเสาร์กินเนื้อด้วยอาวุธในมือกันเถอะ!​
Facebooktwitter