โทรทิเน่ร์
 1074
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
เวลาทำการ
อาหารเช้า เวลา 7.00-10.00 น. อาหารกลางวัน เวลา 11.30-14.00 น. และอาหารเย็น เวลา 18.00-21.00 น.
ทางร้านมีคอนเซ็ปที่มุ่งเน้นเรื่อง "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี"
 
ร้านโทรทิเน่ร์ที่สว่างไสวไปด้วยแสงธรรมชาติให้บริการอาหารสุขภาพที่มีรสชาติดี 
 
อาหารเช้าจะจัดในสไตล์บุฟเฟ่ต์ สำหรับอาหารกลางวันและอาหารเย็น จะมีทั้งสไตล์บุฟเฟ่ต์และแบบตามสั่ง 
Facebooktwitter