สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้หรือไม่
สำหรับประเทศเกาหลี สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านบริษัทนำเที่ยวชั้นนำได้
หรือท่านสามารถซื้อได้ผ่านระบบออนไลน์ของเรา
https://huistenbosch-ticket.tstar.jp/qr/1day_th.html
ในกรณีที่ทำของหายภายในเฮาส์เทนบอช
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ระบบอัตโนมัติของเฮาส์เทนบอช
โทร. 0570-064-110 (กรุณากด 6 เพื่อติดต่อไปยังแผนกรับเรื่องของหาย)
สามารถนำรถจักรยาน สเก็ตบอร์ด หรือสกูตเตอร์เข้าไปในสวนสนุกได้หรือไม่
ท่านสามารถใช้บริการ “ศูนย์เช่ารถโตโยต้า นางาซากิ สาขาเฮาส์เทนบอช” ที่อยู่บริเวณเวลคัมเกตได้

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดหารถ จึงแนะนำให้ท่านติดต่อล่วงหน้า
● ศูนย์เช่ารถโตโยต้า นางาซากิ สาขาเฮาส์เทนบอช
โทร. 0956-27-1200 (ภาษาญี่ปุ่น)  *เวลาทำการ: 8.00-20.00 น.  
หากประสงค์ที่จะเช่ารถ
ท่านสามารถใช้บริการ “ศูนย์เช่ารถโตโยต้า นางาซากิ สาขาเฮาส์เทนบอช” ที่อยู่บริเวณเวลคัมเกตได้
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดหารถ จึงแนะนำให้ท่านติดต่อล่วงหน้า
● ศูนย์เช่ารถโตโยต้า นางาซากิ สาขาเฮาส์เทนบอช
โทร. 0956-27-1200 (ภาษาญี่ปุ่น)  *เวลาทำการ: 8.00-20.00 น. 
สามารถใช้รูปหรือวิดีโอที่ถ่ายในเฮาส์เทนบอชเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้หรือไม่
แขกของเฮาส์เทนบอชสามารถใช้รูปหรือวิดีโอที่ถ่ายในเฮาส์เทนบอชเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย แต่ว่าในกรณีที่จะใช้ในโฮมเพจหรือบล็อค แม้จะเป็นโฮมเพจของตนเอง แต่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ให้กับสาธารณะ จึงขอให้โปรดติดต่อโดยแจ้งที่อยู่เว็บไซต์ เนื้อหา ชื่อ และรายละเอียดสำหรับติดต่อมาล่วงหน้า กรุณาพิจารณากรณีด้านล่าง สำหรับการใช้รูปหรือวิดีโอทั่วไป
● ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการโพสต์รูปในเว็บไซต์ หรือบล็อคของตนเอง ดังนี้
ปฏิเสธไม่ให้โพสต์ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มุ่งหาผลประโยชน์จากเฮาส์เทนบอชหรือผลประโยชน์อันมิชอบ สำหรับเรื่องสิทธิในรูปถ่ายส่วนตัว โปรดพิจารณาอย่างรอบครอบเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รูปที่สามารถระบุตัวตนของแขกท่านอื่น เช่น รูปภาพที่ถ่ายติดใบหน้า แม้ว่าจะเป็นรูปที่ท่านถ่ายด้วยตนเอง ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้รูปถ่ายและวิดีโอจากโฮมเพจ บล็อค และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทัศนียภาพและทรัพย์สินของเฮาส์เทนบอชมีลิขสิทธิ์ทั้งหมด ในกรณีที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ต้องขออนุญาตล่วงหน้า โดยสามารถติดต่อสอบถามได้จากที่อยู่ด้านล่าง
● ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้รูปภาพเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ได้ที่ ฝ่ายวางแผน บริษัทเฮาส์เทนบอช จำกัด
โทร. 0956-27-0138 (รหัสประเทศ: 81)
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการถ่ายรูปและวิดีโอในเฮาส์เทนบอชมีอะไรบ้าง
หากมิได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยทั่วไปแล้วสามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอได้ แต่ก็มีบางสถานที่หรือบางโอกาสที่ไม่สามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอได้ จึงขอความกรุณาให้ตรวจสอบล่วงหน้า
● ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการถ่ายรูปและวิดีโอที่เฮาส์เทนบอช ดังนี้
ในสถานที่ เช่น สถานบันเทิง พิพิธภัณฑ์ และห้องโถง จะมีบางจุดที่ห้ามมิให้ถ่ายรูป จึงขอให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในจุดต้องห้าม
สำหรับการถ่ายรูปหรือวิดีโอในร้านอาหาร กรุณาสอบถามกับพนักงานที่อยู่บริเวณนั้น
นอกจากนี้ ในบางโอกาส อาจห้ามมิให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอ จึงต้องขอให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้
โปรดหลีกเลี่ยงไม่ถ่ายรูปหรือวิดีโอที่สร้างความเดือดร้อนให้กับแขกท่านอื่น
โปรดหลีกเลี่ยงไม่ถ่ายรูปในบริเวณที่ห้ามเข้า
ในกรณีที่ต้องการถ่ายรูปหรือวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ต้องขออนุญาตล่วงหน้า โดยสามารถติดต่อสอบถามได้จากด้านล่าง
● ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้รูปภาพเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ได้ที่ ฝ่ายวางแผน บริษัทเฮาส์เทนบอช จำกัด
htb-int@huistenbosch.co.jp>
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์ได้หรือไม่
ห้ามมิให้ดาวน์โหลดรูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์ของเฮาส์เทนบอชเพื่อนำไปใช้อีกเป็นครั้งที่ 2 เป็นอันขาด
ในกรณีการใช้รูปที่มีทัศนียภาพของเฮาส์เทนบอชในโฮมเพจหรือสิ่งตีพิมพ์ กรุณาติดต่อเพื่อขออนุญาตพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ล่วงหน้า
ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
● ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้รูปภาพและคลิปวีดิโอเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ได้ที่
อีเมล:
htb-int@huistenbosch.co.jp (สามารถติดต่อเป็นภาษาเกาหลีได้)
สามารถเชื่อมโยงเว็ปไซต์ของเฮาส์เทนบอชไปยังโฮมเพจของตนเองได้หรือไม่
หากประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเฮาส์เทนบอชไปยังโฮมเพจหรือบล็อคของท่าน กรุณาติดต่อสอบถามโดยแจ้ง URL ที่ต้องการเชื่อมโยง พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยง และขอความกรุณาให้เชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ (https://thailand.huistenbosch.co.jp)
•    ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ดังนี้
1. ปฏิเสธไม่ให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มุ่งหาผลประโยชน์จากเฮาส์เทนบอชหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
2. โลโก้และเครื่องหมายทางการค้าของเฮาส์เทนบอชได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้ว หากประสงค์ที่จะใช้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
3. ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงเว็บไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ
4. กรุณาหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงโดยวิธี frame link กับเว็บไซต์ซึ่งเขียนโดยบริษัทที่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน
5. หากมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล: htb-int@huistenbosch.co.jp (สามารถติดต่อเป็นภาษาเกาหลีได้)
เฮาส์เทนบอชมีขนาดใหญ่เท่าไร
เฮาส์เทนบอชมีพื้นที่ 1,520,000 ตารางเมตร
ใหญ่เท่ากับโตเกียวโดม 33 แห่ง หรือสองเท่าของโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เฮาส์เทนบอชมีความหมายว่าอะไร
“เฮาส์เทนบอช” ในภาษาเนเธอร์แลนด์ หมายถึง “บ้านในป่า” โดยที่คำว่า “Huis” แปลว่าบ้าน คำว่า “bosch” แปลว่าป่า และคำว่า “ten” เป็นคำบุพบท ทั้งยังมีสถานที่ซึ่งจำลองมาจากพระราชวังของเนเธอร์แลนด์ปัจจุบัน “พาเลซเฮาส์เทนบอช” และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเดียวกัน
บริการ porter service คืออะไร
บริการขนย้ายสัมภาระไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเฮาส์เทนบอช
มีสถานที่เก็บสัมภาระ เช่น กระเป๋าเดินทาง หรือไม่
สามารถใช้บริการตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญได้ที่ เวลคัมเกต (ประตูทางเข้า) ท่าเรือคาแนลครู้ซในเวลคัมแอเรีย แอทแทรคชันทาวน์ ท่าเรือคาแนลครู้ซในทาวเวอร์ซิตี้ และมารีนเทอมินัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เก็บสัมภาระโดยคิดค่าบริการที่ศูนย์ขนส่งยามาโตะข้างเวลคัมเกต (ประตูทางเข้า)
สามารถซื้อบัตรพาสปอร์ตมูนไลต์ 4 ล่วงหน้าได้หรือไม่
สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าได้ที่ร้านสะดวกในประเทศญี่ปุ่น
※ ร้านชั้นนำ: Lawson, Family Mart, 7Eleven, Circle K Sunkus, Ticket Pia และ E-Plus
พาสปอร์ตที่เคยซื้อไปก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่เคยใช้ สามารถนำมาใช้ได้อยู่หรือไม่
พาสปอร์ตที่ซื้อไปแล้ว แต่ยังไม่เคยใช้และไม่เกินวันหมดอายุที่ระบุไว้ สามารถนำมาใช้ได้โดยเปลี่ยนเป็นบัตรเข้าชมปัจจุบัน จึงขอให้ท่านนำบัตรไปเปลี่ยนตามประเภทการเข้าชมที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร บริเวณฮาร์เบอร์เกต
หากออกจากสวนสนุกมาแล้ว สามารถกลับเข้าไปใหม่ภายในวันเดียวกันได้หรือไม่
เมื่อออกจากสวนสนุกเฮาส์เทนบอช จะสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้อีกเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ตอนที่ออกจากสวนสนุก สามารถประทับตราบนบัตรผ่านประตูเพื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ที่บริเวณทางออก และใช้บัตรผ่านประตูดังกล่าวในการกลับเข้ามาในสวนสนุก
※แขกที่พักโรงแรมในเครือเฮาส์เทนบอชสามารถแสดงหลักฐานการเข้าพักเพื่อเข้าออกสวนสนุกได้โดยไม่จำกัด
อยากทราบเรื่องส่วนลดสำหรับบุคคลพิการ
มีส่วนลดให้กับท่านที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลพิการ ไม่ว่าจะมาเที่ยวเองหรือมากับกรุ๊ปทัวร์
ในกรณีนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการสำหรับบุคคลพิการของประเทศเกาหลีก็สามารถติดต่อขอส่วนลดได้ที่สถานที่ขายบัตรในสวนสนุก
12