บัตรพิเศษสำหรับวันที่ 21 ก.ย. เทศกาลดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่ในคิวชู
HTBThailand2019.09.19 13:09:10 1257
 

*ประเภทบัตรสำหรับวันที่ 21 ..*
ประเภทบัตร ราคาขายหน้างาน  
พาสปอร์ตประเภท 1 วัน

พาสปอร์ตประเภท 1 วัน

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
[ผู้ใหญ่]7,500
เยน

[เยาวชน]6,500 เยน

[เด็ก]5,100 เยน

[เด็กเล็ก] 4,000 เยน

[ผู้สูงอายุ]7,000 เยน
พาสปอร์ตประเภท 2 วัน

พาสปอร์ตประเภท 2 วัน

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
ผู้ใหญ่]12,700 เยน

เยาวชน]10,700 เยน

เด็ก]8,700 เยน

เด็กเล็ก] 6,700 เยน

ผู้สูงอายุ]11,200 เยน
พาสปอร์ตประเภท 3 วัน

ยกเว้นวันที่: 19-21 ..

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
ผู้ใหญ่]12,700 เยน

เยาวชน]10,700 เยน

เด็ก]8,700 เยน

เด็กเล็ก] 6,700 เยน

ผู้สูงอายุ]11,200 เยน
พาสปอร์ตพรีเมียม VIP

เวลาที่สามารถใช้ได้
(09:00-24:00
.)

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นที่มีค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ฟรี + รวม
"
ควิกพาส" ที่ให้ใช้บริการได้ก่อนใคร + ใช้เลานจ์พิเศษฟรี
[ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ]15,000 เยน

[เยาวชนและเด็ก]10,000 เยน

[เด็กเล็ก] 7,000 เยน
* ประเภทบัตรสำหรับวันที่ 21 .. *
ประเภทบัตร ราคาขายหน้างาน 
พาสปอร์ตมูนไลต์ 3

เวลาที่สามารถใช้ได้
(15:00-24:00
.)

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
[ผู้ใหญ่]6,000
เยน

[เยาวชน]5,200 เยน

[เด็ก]4,300 เยน

[เด็กเล็ก] 3,800 เยน

[ผู้สูงอายุ]5,500 เยน
บัตรผ่านประตูหลัง 5 โมงเย็น

เวลาที่สามารถใช้ได้
(17:00-24:00
.)

บัตรผ่านประตู + สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้
[ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ]4,300 เยน

[เยาวชน]3,300 เยน

[เด็กและเด็กเล็ก] 2,300 เยน
*ประเภทบัตรเข้าชมพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ วันที่
21
..*

โรงแรมในเครือที่จำหน่ายบัตร: โฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอร์เรสวิลล่า โรงแรมเฮนน่า

โรงแรมโอคุระJR โรงแรมนิกโก้ โรงแรมวอเตอร์มาร์ค
ประเภทบัตร ราคาขายหน้างาน 
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท 1.5 วัน

เวลาที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 15.00 .ของวันแรกและตลอดทั้งวันของวันที่สอง)

ยกเว้นวันที่: 20-21 ..

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
[ผู้ใหญ่]9,500
เยน

[เยาวชน]8,500 เยน

[เด็ก]7,000 เยน

[เด็กเล็ก] 5,000 เยน

[ผู้สูงอายุ]8,000 เยน
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท
2
วัน

ยกเว้นวันที่: 20-21 ..

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
[ผู้ใหญ่]11,300
เยน

[เยาวชน]10,300 เยน

[เด็ก]8,400 เยน

[เด็กเล็ก] 6,400 เยน

[ผู้สูงอายุ]9,700 เยน
พาสปอร์ตโรงแรมในเครือ ประเภท
3
วัน

ยกเว้นวันที่: 20-21 ..

บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
[ผู้ใหญ่]14,200
เยน

[เยาวชน]13,400 เยน

[เด็ก]11,100 เยน

[เด็กเล็ก] 9,100 เยน

[ผู้สูงอายุ]12,600 เยน
*พาสปอร์ต ประเภท 1 วันสำหรับกลับเข้าสวนสนุกวันถัดมา

เฉพาะแขกที่พักโรงแรมในเครือ


บัตรผ่านประตู + สามารถใช้กับเครื่องเล่นได้ 50 ประเภท
[จำกัด]4,700
เยน
 
■ ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป/ เยาวชน: วัยรุ่น/ เด็ก: นักเรียนชั้นประถมศึกษา/ เด็กเล็ก: 48 เดือน-วัยก่อนชั้นประถมศึกษา/ ผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป 
■ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน รถโดยสารต่างๆ ภายในสวนสนุก (เช่น รถบัสของสวนสนุก) จะหยุดให้บริการขณะที่มีแขกจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า 
■ สามารถซื้อ "บัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ" เพื่อชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างใกล้ชิดได้จากบูธจำหน่ายบัตรหน้างาน 
(※ บัตรผ่านประตูไม่รวมบัตรสำหรับชมดอกไม้ไฟ) 
■ "พาสปอร์ตพรีเมียม VIP" คือพาสปอร์ตปกติที่สามารถใช้กับเครื่องเล่นที่มีค่าธรรมเนียมได้ฟรี และรวมสิทธิ 
ในการใช้บริการเครื่องเล่นได้ก่อนใครในชั่วโมงที่มีคนใช้บริการเยอะ 
※ทั้งนี้ "พาสปอร์ตพรีเมียม VIP" อาจไม่สามารถใช้บริการได้ฟรีหรือใช้บริการได้ก่อนใครสำหรับเครื่องเล่นบางประเภท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ