บัตรเทศกาลดอกไม้ไฟ Count Down 31 ธันวาคม เฉพาะเทศกาล
HTBThailand2019.11.15 11:11:05 1093
 
 
ซื้อบัตร Count Down วันที่ 31 ธ.ค. ที่นี่ ->
 

*บัตร Full-Time Count Down (9.00-2.00 น. วันถัดมา)*

ประเภทบัตร

ราคาบัตร 

บัตร Full-Time Count Down

ราคาขายถึงวันที่ 24 ธ.ค. (อ.)


[ผู้ใหญ่]9,400
เยน

[เยาวชน]8,400 เยน

[เด็ก]7,000 เยน

[เด็กเล็ก]5,900 เยน

[พิเศษ]7,400 เยน

บัตร Full-Time Count Down

ราคาขายระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. (พ.) -

30 ธ.ค. (จ.)


[ผู้ใหญ่]9,600 เยน

[เยาวชน]8,600 เยน

[เด็ก]7,200 เยน

[เด็กเล็ก]6,100 เยน

[พิเศษ]7,600 เยน

บัตร Full-Time Count Down

ราคาขายหน้างานวันที่ 31 ธ.ค. (อ.)


[ผู้ใหญ่]9,900
เยน

[เยาวชน]8,900 เยน

[เด็ก]7,500 เยน

[เด็กเล็ก]6,400 เยน

[พิเศษ]7,900 เยน

*บัตร After 6 Count Down (18.00-2.00 น. วันถัดมา)*

ประเภทบัตร

ราคาบัตร

บัตร After 6 Count Down

ราคาขายถึงวันที่ 24 ธ.ค. (อ.)


[ผู้ใหญ่]6,400 เยน

[เยาวชน]5,800 เยน

[เด็ก]5,000 เยน

[เด็กเล็ก]4,400 เยน

[พิเศษ]5,300 เยน

บัตร After 6 Count Down

ราคาขายระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. (พ.) -

30 ธ.ค. (จ.)


[ผู้ใหญ่]6,600 เยน

[เยาวชน]6,000 เยน

[เด็ก]5,200 เยน

[เด็กเล็ก]4,600 เยน

[พิเศษ]5,500 เยน

บัตร After 6 Count Down

ราคาขายหน้างานวันที่ 31 ธ.ค. (อ.)


[ผู้ใหญ่]6,900 เยน

[เยาวชน]6,300 เยน

[เด็ก]5,500 เยน

[เด็กเล็ก]4,900 เยน

[พิเศษ]5,800 เยน

 
■ ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป/ เยาวชน: นักเรียนมัธยมศึกษา/ เด็ก: นักเรียนประถมศึกษา/ เด็กเล็ก: อายุ 4 ปี-ต่ำกว่านักเรียนประถมศึกษา/ *พิเศษ
*ผู้ที่ใช้บัตรพิเศษได้: ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) สตรีมีครรภ์ + ผู้ติดตาม 1 คน ผู้ดูแลเด็กอายุ 3 ปีหรือต่ำกว่า (2 คน) ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง (1 คนต่อ 1 ตัว)
*ดูรายละเอียดบัตรพิเศษต่างๆ เช่น บัตรเด็กเล็ก บัตรพิเศษ ได้ที่เพจ "ข้อมูลการใช้-ค่าธรรมเนียมการใช้"
■ เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกท่าน รถโดยสารต่างๆ ภายในสวนสนุก (เช่น รถบัสของสวนสนุก) จะหยุดให้บริการขณะที่มีแขกจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า
■ จำหน่าย "บัตรที่นั่งชมดอกไม้ไฟ" เพื่อชมเทศกาลดอกไม้ไฟอย่างใกล้ชิดที่บูธจำหน่ายบัตรหน้างานและบริษัทท่องเที่ยว HIS
(※ บัตรที่นั่งชมดอกไม้ไฟไม่รวมบัตรผ่านประตู)
■ ผู้ที่ถือบัตร Count Down สามารถเข้าฟรีโซนในจตุรัสรอตเทอร์ดัมได้
 
★ ข้อมูลเทศกาลดอกไม้ไฟ Count Down 
https://thailand.huistenbosch.co.jp/events/?mode=event&Type=1&eventName=191022_countdown&eventTitle=Count%20Down