ประกาศปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
HTBThailand2020.02.28 23:02:38 793
เฮาส์เทนบอชจะหยุดให้บริการและปิดทำการชั่วคราวตามช่วงเวลาด้านล่างเพื่อป้องกันการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ​
 
เฮาส์เทนบอชต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อแขกทุกท่านที่ประสงค์จะมาใช้บริการที่เฮาส์เทนบอช
อย่างสนุกสนาน และขอเรียนให้ท่านโปรดเห็นใจและเข้าใจในความจำเป็นดังกล่าวมา ณ ที่นี้
 
ระหว่างที่ปิดทำการชั่วคราว ขออวยพรให้แขกทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย
 
ระยะเวลาปิดทำการชั่วคราว : วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
*ทางบริษัทจะพิจารณาและประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนเพื่อเปิดทำการอีกครั้งในภายหลัง หาก
มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
ทางบริษัทจะประกาศนโยบายการคืนเงินค่าบัตรผ่านประตูในช่วงที่ปิดทำการชั่วคราวให้ทราบบน
เว็บไซต์ทางการของสวนสนุกในภายหลัง​