การปิดทำการเฮาส์เทนบอชชั่วคราวและปิดทำการโฮเตลยุโรป โฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอเรสต์วิลล่า และโรงแรมเฮนน่า เฮาส์เทนบอชเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
HTBThailand2020.04.03 09:04:33 553
ขออำนวยพรให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรือง ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
เฮาส์เทนบอชกลับมาเปิดให้บริการเครื่องเล่นกลางแจ้งตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคมเป็นต้นมา แต่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐและส่วนการปกครองท้องถิ่นแต่ละภาคส่วน การประกาศงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นของเมืองซาเซโบะ รวมถึงเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของแขกทุกท่าน พนักงาน และประชากรในท้องถิ่น ทางบริษัทจึงตัดสินใจระงับการให้บริการและปิดทำการเฮาส์เทนบอชชั่วคราวอีกครั้งตามวันและเวลาด้านล่าง
จึงขอเรียนแจ้งให้แขกทุกท่านโปรดทราบและเข้าใจในความจำเป็นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทกราบขออภัยเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างความเสียหายและความผิดหวังต่อแขกทุกท่านที่ตั้งใจจะมาเยี่ยมชมเฮาส์เทนบอช 
ปิดทำการเฮาส์เทนบอชชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เมษายนถึงวันพฤหัสที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
 
ปิดทำการโฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอเรสต์วิลล่า และโรงแรมเฮนน่า เฮาส์เทนบอช 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 เมษายน เวลา 11:00 น. เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ปิดทำการโฮเตลอัมสเตอร์ดัม ฟอเรสต์วิลล่า และโรงแรมเฮนน่า เฮาส์เทนบอช หลังจากการเช็คเอ้าท์เสร็จสิ้น เวลา 11:00 น. ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายนเป็นต้นไป
ปิดทำการโฮเตลยุโรป
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 เมษายน เวลา 11:00 น. เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
เพื่อดำเนินการบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของโฮเตลยุโรป จึงจะปิดทำการหลังจากการเช็คเอ้าท์เสร็จสิ้น เวลา 11:00 น. ในวันพฤหัสที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป
*หลังจากนี้ ทางบริษัทจะพิจารณาสถานการณ์ในอนาคตอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึง  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ประกาศจากฝ่ายปกครองของรัฐบาล และการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของแขกและพนักงาน แล้วจึงจะแจ้งวันเปิดให้บริการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ​