หยุด (ระงับ) การจัดกิจกรรมในร่มเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
HTBThailand2020.04.06 10:04:04 619
ขออำนวยพรให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรือง ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
ทางบริษัทจะหยุด (ระงับ) การจัดกิจกรรมต่างๆ หลังจากช่วงโกลเด้นวีค พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
สืบเนื่องจากผลของสถานการณ์การระบาดในภาคตะวันออกปัจจุบัน และเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยสูงสุดของแขกและพนักงานทุกท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันการระบาดอย่างเต็มความสามารถ จึงตัดสินใจที่จะระงับกิจกรรมต่างๆ ด้วยความลำบากใจและกราบเรียนขออภัยต่อแขกทุกท่านที่รอคอยจะมาร่วมงานกิจกรรมต่างๆ หรือได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละประเภทจากประกาศและสิ่งตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ หรือเว็บไซต์
จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรดเข้าใจมา ณ ที่นี้​ 
■ รายละเอียดการหยุด (ระงับ) กิจกรรม 

 กิจกรรม

เหตุผล

 โชว์สเปเชียลสเตจยอดนิยมช่วงโกลเด้นวีค
 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม

ระงับ

 ระงับเนื่องจากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่
 งานแสดงดอกไม้ไฟพิเศษช่วงโกลเด้นวีค
 2 พฤษภาคม ระงับ​
 

ระงับ

 ระงับเนื่องจากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่
 มาร์ชชิ่งแบนด์เฟสติวัล 2020
 29 เมษายน และ 2 พฤษภาคม - 6 พฤษภาคม

ระงับ

 ระงับเนื่องจากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่
 นิทรรศการดอกคาร์เนชั่น
 11 เมษายน - 6 พฤษภาคม

ระงับ

 ระงับการจัดงานนิทรรศการภายในพาเลซเฮาส์เทนบอช
 เทศกาลกุหลาบ “พระราชวังกุหลาบ”
 9 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม

ระงับ

 ระงับการจัดงานนิทรรศการภายในพาเลซเฮาส์เทนบอช
 เทศกาลกุหลาบ “โรงแรมกุหลาบ”
 13 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 

ระงับ

 ระงับเนื่องจากคาดว่าจะมีแขกเข้า-ออกล็อบบี้ในโฮเตลยุโรปจำนวนมาก ยังจัดแสดงดอกไม้ตามฤดูกาลตามเดิม
 จัดกิจกรรมกลางแจ้งของเทศกาลกุหลาบ (เช่น อาร์ตการ์เด้น) ตามเดิม.
 เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย “พระราชวังดอกไฮเดรนเยีย”
 2 มิถุนายน – 28 มิถุนายน

ระงับ

 ระงับการจัดงานนิทรรศการภายในพาเลซเฮาส์เทนบอช 
 เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย “โรงแรมดอกไฮเดรนเยีย”
 2 มิถุนายน – 28 มิถุนายน

ระงับ

 ระงับเนื่องจากคาดว่าจะมีแขกเข้า-ออกล็อบบี้ในโฮเตลยุโรปจำนวนมาก ยังจัดแสดงดอกไม้ตามฤดูกาลตามเดิม
 จัดกิจกรรมกลางแจ้งของเทศกาลดอกไฮเดรนเยีย (เช่น บริเวณด้านนอกของพาเลซเฮาส์เทนบอช) ตามเดิม.
 
 
*จะพิจารณาสถานการณ์การจัด “นิทรรศการกล้วยไม้” ที่มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม​.