ศูนย์สุขภาพ New!
 1362
สถานที่
อัมสเตอร์ดัมซิตี้
ศูนย์สุขภาพและอาณาจักรแห่งความงาม
ศูนย์สุขภาพ New!

เพื่อสุขภาพที่ดีและความงามยิ่งขึ้น
เปิดตัววันที่ 24 พฤษภาคม (อาทิตย์)

ศูนย์สุขภาพ "ศูนย์สุขภาพ" คือสถานที่ที่รวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น "คลินิกสุขภาพ" ที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสุขภาพได้ "ร้านอาหารสุขภาพ"
ที่ขายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่คาเฟ่ "น้ำพุสุขภาพ" ท่านสามารถทดลองใช้ไฮโดรเจนเข้มข้น (5.0-7.0 ppm) 
ชิมอาหารสุขภาพและน้ำผักได้ หรือผ่อนคลายอย่างไม่เร่งรีบในห้องพักผ่อน "Health Sound of Healing Lounge"
FacebookTwitter