ดั๊กทัวร์
 1415
สถานที่
เวลาทำการ
ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 45 นาที (บนบก 25 นาที ในน้ำ 20 นาที)
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป) ราคา 2,500 เยน
3 ปี - นักเรียนชั้นประถมศึกษา ราคา 1,800 เยน
อายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 500 เยน
รถทัวร์ที่สามารถเคลื่อนที่จากบนบกลงไปในทะเลได้!

เคลื่อนตัวผ่านเนินเรียบทะเลสาบที่มีเรือยอร์ชลงไปในเกลียวคลื่นที่แผ่กว้างอยู่เบื้องหน้าในท่าเรืออันเงียบสงบ (อ่าวโอมุระ)~

เชิญสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างกับรสบัสที่เคลื่อนตัวจากบนบกลงสู่ทะเลได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

■ ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 45 นาที (บนบก 25 นาที ในน้ำ 20 นาที) 
■ บรรทุกได้ 20 คน 
■ ความยาว 9.5 ม. ความกว้าง 2.4 ม. ความสูง 3.4 ม.
■ ความเร็วโดยรวมบนบกและในน้ำ 5-6 กม./ชั่วโมง 
■ ข้อมูล · สอบถาม: บริษัท Japan Duck จำกัด
    โทร. 0956-27-0360 (9.00 น. – 17.00 น.)
    (เบอร์ติดต่อที่ญี่ปุ่น)​
FacebookTwitter