วันเดอร์วีล
 1297
สถานที่
แอทแทรคชันทาวน์
ค่าธรรมเนียม
ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตได้
◎ วันเดอร์วีล

ขี่แอร์วีลเที่ยวชมสวนสนุกขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นกัน!
 
 
 

 
ขี่แอร์วีลเที่ยวชมสวนสนุกขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นกัน!
สถานที่ : บริเวณทางเข้าแอทแทรคชันทาวน์ (ทางออกฟลาวเวอร์โร้ด)

         (ทางออกฟลาวเวอร์โร้ด)

 
 ขั้นที่1  หลังจากที่ผู้ฝึกสอนอบรมวิธีใช้แล้ว ลองเข้ารับการทดสอบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ภายในสวนสนุกกัน 

 
 ขั้นที่2  เฉพาะผู้ที่สอบผ่านแล้ว ท่านสามารถเช่าแอร์วีลเพื่อขี่เที่ยวชมภายในสวนสนุกได้อย่างอิสระ 

 
 ขั้นที่3  ท่านสามารถเป็นเจ้าของแอร์วีลได้อีกด้วย 
FacebookTwitter