พระราชวังหุ่นยนต์
 1199
สถานที่
แอทแทรคชันทาวน์
เวลาทำการ
9.00-เวลาปิดสวนสนุก
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
พิพิธภัณฑ์หุ่นยนต์ที่ให้ท่านได้เล่นกับหุ่นยนต์ ลองสร้างหุ่นยนต์ และอีกมากมาย! 
 
เราเป็นร้านจำหน่ายหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดและศูนย์รวมบริษัทหุ่นยนต์จำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น 
FacebookTwitter