พระราชวังหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
 1114
สถานที่
แอทแทรคชันทาวน์
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
ที่พักหุ่นยนต์สำหรับเด็ก (ห่างจากพิพิธภัณฑ์หุ่นยนต์เพียงเล็กน้อย ติดกับร้านอาหาร) 
 
จำหน่ายหุ่นยนต์สำหรับเด็ก เด็กๆ สามารถลองขี่หุ่นยนต์ Battle King ได้ 
FacebookTwitter