พิพิธภัณฑ์เกมส์ (GAME MUSEUM)
 358
สถานที่
ฮาร์เบอร์ทาวน์
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้ (ภายในร้าน อาจมีบางส่วนที่คิดค่าบริการ)
ข้อควรระวัง
※เยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่สามารถใช้บริการเกมคอนเนอร์ ชั้น 1 และ 2 หลังเวลา 17.00 น.ได้ เยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องมีผู้ปกครองมาใช้บริการด้วยหลังเวลา 18.00 น. และเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการได้หลัง 22.00 น.แม้จะอยู่กับผู้ปกครอง
ศูนย์รวมเกมส์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 100 เกมส์
ระลึกถึงเกมส์ที่เคยเล่นในอดีต พร้อมสนุกสนานไปเกมส์ประเภทต่างๆ มากมาย
FacebookTwitter