สเปซอินเวเดอส์ กิ๊กกะแม็กซ์ (SPACE INVADERS GIGAMAX)
 606
สถานที่
ทริลเลอร์ซิตี้
เวลาทำการ
หลังพระอาทิตย์ตกประมาณ 30 นาทีขึ้นไป (เล่นรอบละประมาณ 5 นาที *ตามกำหนดการ)
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
สินค้าที่จำหน่าย
หลังพระอาทิตย์ตกประมาณ 30 นาทีเป็นต้นไป (1 รอบประมาณ 5 นาที)
ข้อควรระวัง
ข้อจำกัดเรื่องอายุ: ไม่มี
ครั้งแรกของโลกบนหน้าจอขนาดมหึมาที่เล่นได้พร้อมกันถึง  20 คน!​

สเปซอินเวเดอส์ กิ๊กกะแม็กซ์  (SPACE INVADERS GIGAMAX)

กว้าง 53 เมตร สูง 11 เมตร
ภาพวิดีทัศน์ที่โผล่ขึ้นมาบนอาคารที่เป็นเสมือนหน้าจอขนาดมหึมา

เปลี่ยนผนังอาคารให้เป็นโลกแห่งคาแรคเตอร์เกมส์ที่มีสีสันสดใส
จุดชมไฟอิลูมิเนชันที่แนะนำแห่งใหม่
 

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.​
© TAITO CORPORATION 1978, 2018 ALL RIGHTS RESERVED
 
 FacebookTwitter