โรงพยาบาลแห่งการคุมขัง
 1355
สถานที่
ทริลเลอร์ซิตี้
ค่าธรรมเนียม
สามารถใช้พาสปอร์ตได้
ข้อควรระวัง
เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีและสตรีมีครรภ์ไม่สามารถใช้บริการได้
ท่านสามารถขึ้นบันไดได้ถึง 56 ขั้นหรือไม่!?

การปฏิสัมพันธ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลกับบุคคลภายนอกจะเป็นเพียงการให้คำปรึกษาเท่านั้น...
เพื่อที่จะสร้างมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาได้เริ่มสะสมอวัยวะส่วนต่างๆ กระดูก และลูกนัยน์ตามนุษย์...
อย่าเริ่มพูดคุยกับใครในโรงพยาบาลนี้ ถ้ายังไม่อยากกลายเป็นส่วนหนึ่งของสะสมที่อยู่ที่นี่ ​


FacebookTwitter