ชิงช้าสวรรค์สีขาว
 1436
สถานที่
อาร์ตการ์เด้น
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าเข้าชม 700 เยน
ผู้ถือพาสปอร์ต บัตรพาส และพาสปอร์ตของรีสอร์ทประเภทหนึ่งปี 600 เยน
ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาที่สามารถมองเห็นเฮาส์เทนบอชได้ทั้งหมด!  ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเป็นสีขาวเพื่อสื่อความหมายถึงความสุข

ชิงช้าสวรรค์สีขาวปลอดซึ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมืองสไตล์ยุโรป กลางวันสามารถมองเห็นเมืองได้ทั้งเมือง กลางคืนสามารถชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนอันงดงาม
ของเฮาส์เทนบอชได้
FacebookTwitter